1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

“Türkiye’de Enerji ve Kalkınma" Sempozyumu Sunumları

Share

İndirmek için ilgili dokümanın üzerine tıklayınız

Açılış Konuşmaları(PDF)

Avrupa Birliği’nin Enerji Güvenliği ve Jeopolitik (PDF)

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı (PDF)

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü (PDF)

Birinci Oturum Dünyada Enerji Politikaları (PDF)

Dünyada Enerji (PDF)

Dünyada Enerji Kaynakları (PDF)

Dünyada Hidrojen Enerjisi Çalışmaları (PDF)

Ekonomik Büyüme ve Enerji Tüketimi (PDF)

Elektrik Dağıtım Sektörü Özelleştirmesi (PDF)

İçindekiler Ve Sunuş (PDF)

İkinci Oturum Türkiye'de Enerji Politikaları (PDF)

Küreselleşme Ekseninde Dünyada Enerji (PDF)

Milli Güvenliğin Bir Unsuru Olarak Enerji Politikalarının İncelenmesi (PDF)

TASAM Başkanı Süleyman Şensoy (PDF)

Türkiye’de Enerji Sektöründe Yeniden Yapılanma (PDF)

Türkiye’nin Alternatif Enerji Üretim İmkanları ve Fırsatları (PDF)

Türkiye’nin Enerji Politikası (PDF)

Türkiye’de Enerji ve Kalkınma Sempozyumu - Sonuç Raporu(PDF)

Türkiye'de Enerji Kaynakları ve Çevreye Etkileri (PDF)

Türkiye'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İçerisinde Enerjinin Yeri ve Önemi (PDF)

 

FacebookTwitter